TIN VUI

Nhận được tin vui KEVIN TRỊNH con trai cuả ông bà TRỊNH ĐẾ ĐÁNG
vừa tốt nghiệp danh dự trung học trường Magnolia high school California.

ÁI HỮU NINH THUẬN XIN CHIA VUI CÙNG ÔNG BÀ TRỊNH ĐẾ ĐÁNG.
CHÚC KEVIN TRỊNH THÀNH CÔNG TRÊN CON ĐƯỜNG HỌC VẤN!

***************************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: