HÌNH ẢNH HỌP MẶT THÂN HỮU ÐỒNG HƯƠNG NINH THUẬN HÈ 2007

seesaw.gif

Ghi lại một số hình ảnh trong cuộc họp mặt thân hữu đồng hương Ninh Thuận Hè 2007, do Hội Thân Hữu Ninh Thuận tổ chức tại California, Hoa Kỳ. Xin nhấn vào dưới đây:

SLIDESHOW DO HUYỀN VÂN THỰC HIỆN

**********************************************************************************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: