TIN VUI

thiep-cuoi.jpg

CHIA VUI
Nhận được tin vui:

MAI NGUYỄN DUYÊN AN

trưởng nữ cuả ông bà MAI HIẾU TRỰC*NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN

kết hôn cùng MICHAEL DON ELGAN

trưởng nam cuả ông bà DONALD R. ELGAN*JANIS L. ELGAN

Hôn lễ được cử hành vào ngày 1 tháng 9 năm 2007 tại Chùa Văn Thù,

Riverside tiểu bang Calofornia.

ÁI HỮU NINH THUẬN xin chia vui cùng Ông bà MAI HIẾU TRỰC.

CHÚC cô dâu DUYÊN AN và chú rể MICHAEL

TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

**********************************************************************************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: