THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ngonduoc.gifcamonanh.jpgngonduoc.gif

Nhận được tin buồn:

Bạn NGUYỄN THÀNH TRỢ

Cựu Học-sinh Trường Trung-Học Duy-Tân, Phan-Rang, niên-khoá 1955 – 1959

vừa giã-biệt bạn bè, vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc thương cuả gia-đình và bạn bè ngày Thứ Năm 13-09-2007

tại Phan-Rang, Việt-Nam hưởng dương 67 tuổi.

Tang-lễ sẽ được cử-hành ngày Chủ-Nhật 16-09-2007, và an-táng tại nghĩa-trang Cà-Đú, Phan-Rang, Việt Nam.

KHÔNG THÀNH-CÔNG NHƯNG BẠN NGUYỄN-THÀNH-TRỢ ĐÃ THÀNH NHÂN,

nay bạn đã để lại niềm thương tiếc đối với tất cả người thân trong gia-đình cũng như bạn bè thân thương.

Chúng tôi, Nhóm Cựu Học-sinh Duy-Tân – Phan Rang tại Pháp, xin thành-kính phân-ưu cùng Tang Quyến

và nguyện cầu Hương-Linh Bạn NGUYỄN-THÀNH-TRỢ sớm được tiêu-diêu nơi Miền Cực Lạc.

Thành-kính Phân-Ưu,

Nhóm Ái-Hữu Cựu Học-sinh Duy-Tân tại Pháp

Hồ Đình Quí – Ngô Tất Thái – Nguyễn Thanh Trí – Phan Thanh Tân

**********************

 

candle.gif

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Vô cùng thương tiếc

một Đồng Hương, anh NGUYỄN THÀNH TRỢ,

đã vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc thương của cộng đồng Ninh Thuận tại Hải Ngoại.

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Xin nguyện cầu hương hồn anh
NGUYỄN THÀNH TRỢ sớm về Miền Vĩnh Cửu.

DIỄN ĐÀN ÁI HỮU NINH THUẬN

**********************

chiensivodanh.jpg

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn anh NGUYỄN THÀNH TRỢ vừa từ trần vào ngày 13/09/2007,

nhằm ngày mùng 3 tháng 8 năm Đinh Hợi tại PhanRang- Ninh Thuận.

Chúng tôi đồng hương Ninh Thuận tại miền Bắc California,

xin chia buồn cùng chị NGUYỄN THÀNH TRỢ và tang quyến.

Nguyện cầu hương-linh anh NGUYỄN THÀNH TRỢ sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Thành kính phân ưu

TM. HỘI THÂN HỮU PHAN-RANG NINH-THUẬN BẮC CALIFORNIA

HT. HOÀNG ĐỨC CHÂU

**********************

caynen.gifhoa.gifcaynen.gif

CHIA BUỒN

Vô cùng thương tiếc về Bạn NGUYỄN THÀNH TRỢ, vừa vĩnh viễn ra đi.

Thành kính phân ưu cùng PHAN THỊ ĐẠI và tang quyến.

Cầu nguyện Hương-Linh NGUYỄN THÀNH TRỢ sớm VÃN SANH CỰC LẠC QUỐC.

Nguyễn Tấn Phúc & Dư Cẩm Hy

Gia Đình Thanh-Tiềm.

Gia Đình Mai Hữu Phúc

****************************************************************************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: