THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn:

chị LƯU MỸ CHÂU, hiền thê của anh PHAN THÀNH LÝ,

vừa từ trần tại Phanrang, Ninh Thuận.

Đồng hương Ninh Thuận tại miền Bắc California,

xin chia buồn cùng anh PHAN THÀNH LÝ và tang quyến.

Nguyện cầu Hương-Linh của chị LƯU MỸ CHÂU sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Thành kính phân ưu

TM. HỘI THÂN HỮU PHAN-RANG NINH-THUẬN BẮC CALIFORNIA

HT. HOÀNG ĐỨC CHÂU

***************************

Xin thành thật chia buồn cùng anh PHAN THÀNH LÝ và tang quyến.

Nguyện cầu Hương Hồn của chị Châu sớm siêu thoát.

Gia đình HÀ CÔNG LÝ
Gia đình TRẦN THANH TÙNG

***************************

Diễn Đàn Ái Hữu Ninh Thuận Thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu Hương-linh của chị LƯU MỸ CHÂU sớm thoát sanh về Cựu Lạc.

*****************************************************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: