TIN BUỒN

DIN ĐÀN ÁI HU NINH THUN và BAN CHP HÀNH HI THÂN HU NINH THUN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

   

 Nguyen Tien Thanh

August 8, 2008 at 1:19 pm

Chân thành chia buồn cùng gia quyến.

***********************************

NGUYỄN THỊ CúC
August 8, 2008 at 5:22 am  

Nhận được tin buồn cháu Trần Yên Kha đã từ trần,

gia đình chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng Ông Bà Hội Trưởng.
Nguyện cầu hương linh cháu được vảng sanh nơi Miền Cực Lạc.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Đồng Hương Ninh Thuận : Nguyễn Thị Cúc. San Jose.

***********************************

CHÂU TRINH & NGỌC LAN (Đạo Long – Phan Rang)
August 15, 2008 at 4:09 pm 

Vừa nhận hung tin Cháu TRẦN YÊN KHA vừa tạ thế.
Chúng tôi & toàn thể gia quyến xin chia buồn cùng quý quyến.
Nguyện cầu hương linh Cháu YÊN KHA sớm tiêu diêu miền cực lạc.
         Thành kính phân ưu.

Châu Trinh & Ngọc Lan

************************************************************************************************

 

Advertisements

One Response to “TIN BUỒN”

  1. NGUYỄN THỊ CúC Says:

    Nhận được tin buồn cháu Trần Yên Kha đã từ trần, gia đình chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng Ông Bà Hội Trưởng.
    Nguyện cầu hương linh cháu được vảng sanh nơi Miên Cực Lạc.
    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

    Đồng Hương Ninh Thuận : Nguyễn Thị Cúc. San Jose.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: