CHÚC MỪNG

mungxuankysuu

Danh sách các học sinh đạt thành tích xuất sắc các môn học được phát thưởng khích lệ:

1/ Trần Nguyễn Bảo Trâm
Lớp 9
Con Ô. Bà Trần Đoàn Thanh Tuyền

2/ Trần Nguyễn Đoan Thùy
Lớp 7
Con Ô. Bà Trần Đoàn Thanh Tâm
 
3/ Dalena Metts Võ
Lớp 8

4/ Elaine Metts Võ
Lớp 11
Con Ô. Bà Võ Đức Ánh

5/ Minh Hạo Nguyễn
Lớp 6
Con Ô. Bà Nguyễn Phúc
 
6/ Nguyễn Eric Quang Khai Việt
Lớp 11
Con Ô. Bà Nguyễn Vĩnh

7/ Victor Minh Quân Võ
Lớp 8

8/ Sabrina Minh Thư Võ
Lớp 5
Con Ô. Bà Võ Đức Minh
 
9/ Nisa Từ
Lớp 3
Con Ô. Bà Tài Ngọc Bích và Từ Chương
 
10/ Nguyễn Minh Hải Briandon
Lớp 9

11/ Nguyễn Ái Lan Kristina
 Lớp 6
Con Ô. Bà Nguyễn Phú

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: