PHÂN ƯU


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

phanuu1

ThutuongNguyBaCan1


Cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn, tấm gương sáng của lòng yêu nước, với đức tính giản dị và thanh cao, suốt đời tận tụy phục vụ cho quốc gia và dân tộc, nay đã ra đi vĩnh viễn.

Sự ra đi của Cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn là một sự mất mát to lớn đối với cộng đồng người Việt quốc gia trên toàn thế giới, và cũng là sự mất mát to lớn đối với dân tộc Việt Nam trong giai đoạn chúng ta đang đồng tâm hiệp lực để đấu tranh bảo vệ nền tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ, chống lại tập đoàn cộng sản tàn bạo, bán nước làm tay sai cho Nga Tàu.

Nhóm Ái Hữu Ninh Thuận và Diễn Đàn Ái Hữu Ninh Thuận hằng theo đuổi các lý tưởng công chính, đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tự do, độc lập và phú cường, chống lại bọn cộng sản phản dân hại nước, làm tôi tớ cho cộng sản Nga Tàu, bán đứng tổ quốc và dân tộc để củng cố địa vị cai trị tham tàn, bạo ngược, gây nên vô vàn khổ đau cho dân tộc Việt Nam trong suốt gần 80 năm kềm kẹp bằng bạo lực đàn áp, công an trị. 

Chia xẻ cùng nhịp đập của những trái tim Việt Nam chân chính, chúng tôi vô cùng đau lòng trước sự ra đi của một vị lãnh đạo tài đức vẹn toàn, suốt đời vì đại nghĩa Quốc gia – Dân tộc.

Nguyện xin ơn trên cho linh hồn Phêrô Nguyễn Bá Cẩn được nghỉ an trên nước Thiên đàng, và xin ơn trên ban phước lành cho gia đình của Cựu Thủ Tướng, những người đã trực tiếp nhận chịu sự mất mát to lớn nhất.

Thay mặt nhóm Ái Hữu Ninh Thuận và Diễn Đàn Ái Hữu Ninh Thuận,

Lê Tự Do

dadao

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: