PHÂN ƯU

phanuu_Vinh Sanh

 

 

hoa phanuu_Vinh Sanh

Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh ông Hàng Khắc Quang sớm an nghĩ trên Miền Cực Lạc.

***

DIỄN ĐÀN ÁI HỮU NINH THUẬN

 

*****

candle_HKQ

Xin chia buồn cùng bà Hàng Khắc Quang và tang quyến.

Nguyện cầu Hương Linh ông Hàng Khắc Quang sớm phiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

Dr. Phan Thanh Tân
Ph.D – MD

 

**************************************************************************

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: