GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TÂN XUÂN HỘI NGỘ VÀO NGÀY 21/2/2010 DO HỘI THÂN HỮU NINH THUẬN TỔ CHỨC ĐƯỢC TRỰC TIẾP TRUYỀN HÌNH – THÔNG BÁO THAY THIỆP MỜI CỦA HỘI THÂN HỮU NINH THUẬN

I – GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TÂN XUÂN HỘI NGỘ VÀO NGÀY 21/2/2010 DO HỘI THÂN HỮU NINH THUẬN TỔ CHỨC ĐƯỢC TRỰC TIẾP TRUYỀN HÌNH – THÔNG BÁO THAY THIỆP MỜI CỦA HỘI THÂN HỮU NINH THUẬN

Kính mời quý đồng hương thân hữu đón xem trên trang blog chính của DIỄN ĐÀN ÁI HỮU NINH THUẬN

* Truyền Hình Trực tuyến Ngày Tân Xuân Hội Ngộ Tết Canh Dần 2010 do hội thân hữu Ninh Thuận tổ chức vào lúc 11AM-02PM, ngày 21-02-2010.

Xin hãy đến đông đủ tham dự Ngày Tân Xuân Hội Ngộ năm Canh Dần 2010, để tăng thêm phần long trọng của Ngày Hội Ngộ.

Ngày Tân Xuân Hội Ngộ năm Canh Dần 2010 sẽ được tổ chức tại:

Nhà hàng Emerald Bay
5015 W Edinger Ave
SANTA ANA CA 92704

Vào lúc 10AM-02PM, ngày 21-02-2010

Thông báo này thay cho Thiệp Mời

Hội trưởng:

Trần Thái Ất
ĐT: (714)277-5191

Click vào đây để xem: THƯ MỜI/THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ NGÀY TÂN XUÂN HỘI NGỘ 2010 CỦA HỘI THÂN HỮU NINH THUẬN

**************************************************

II – Hội THNT – Chương Trình Tân Xuân Hội Ngộ 2010 – PHỎNG VẤN TRÊN ĐÀI VHN TIVI VÀO NGÀY 8 THÁNG 2/2010

Phần 1 – 10:00

Phần 2 – 9:58

Phần 3 – 4:41

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: