PHÂN ƯU

 

 

*

 

 

DIỄN ĐÀN ÁI HỮU NINH THUẬN 

Xin thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến.
Nguyện cầu hương linh ông LÊ VĂN TÒNG sớm về cõi Vĩnh Hằng.

*

 

 

Vô cùng xúc động trước sự vĩnh viễn ra đi của anh LÊ VĂN TÒNG

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình bạn Lê Thị Thu và toàn thể tang quyến.

Khẩn Nguyện cầu xin Hương Linh anh Lê Văn Tòng sớm được phiêu diêu trên miền Cực Lạc.

 ***

– Hồ Công Thị Lệ Huyền Vân –

 

*

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: