PHÂN ƯU


THÔNG BÁO

Linh cữu Cố Trung Tá Nguyễn Công Ba được quàn và an táng tại
Nhà quàn/Nghĩa trang HOLY CROSS, Culver City, California, Hoa Kỳ. 

Địa chỉ:  5835 W. Slauson Ave., Culver City, CA 90230. 
Điện thoại liên lạc:  310-670-7697

Lịch trình thăm viếng và an táng cố Trung Tá Nguyễn Công Ba

Ngày 11 tháng 9 năm 2010:  Thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Ngày 15 tháng 9 năm 2010:  Lễ vĩnh biệt và an táng từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s