VĨNH BIỆT CAO XUÂN HUY

 

 

*

 

***

Nguyện cầu hương linh chiến hữu, nhà văn  CAO XUÂN HUY

sớm được an nghĩ trên miền Cực Lạc

***

Diễn Đàn Ái Hữu Ninh Thuận

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: