PHÂN-ƯU

Advertisements

One Response to “PHÂN-ƯU”

  1. Nguyen Nghiem Says:

    Cảm tạ :

    Xin Chân Thành cảm tạ: Anh Lê Tự Do – CHỊ Nguyễn Thị Cúc và các Thân Hữu Tấn Tài – Phanrang – dã chia buồn củng gia đình chúng tôi – Nguyễn Nghiêm…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: