PHÂN ƯU

Advertisements

One Response to “PHÂN ƯU”

  1. Nguyen Nghiêm Says:

    Xin chân thành cảm tạ : Bà con thân hữu Ninh Thuận, đã chia buồn cùng gia dình chúng tôi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: